Çankaya Mah. No:1 Konak/İzmir

JOTUN.MARKET

Bize Ulaşın

0532 168 6303

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Jotun Boya San. Ve Tic. A.Ş. (“Jotun”) tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

Jotun tarafından işlenen veriler bizlere jotun.market aracılığı ile ilettiğiniz veriler ile sınırlıdır. Buna ek olarak web sitesi üzerinde bulunan çerezler ile de birtakım veriler toplanarak işlenebilir. Bu kapsamda, eğer boya fikirlerine ilişkin kataloğumuzu almak isterseniz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefonunuz kişisel veriler tarafımızca işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, boya kataloglarının sizlere gönderilmesi ve bu kapsamda renk skalamızın geliştirilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir. Bununla birlikte izin vermeniz halinde bundan sonra Jotun tarafından yapılan kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi sahibi olmanız adına kişisel verileriniz pazarlama amaçlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verileriniz web sitesi üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ile , bu ilgili etkinliklere katılım talebinizin alınması ve etkinliklere katılımızın sağlanması sebepleriyle KVKK m. 5 f. 2. c) ve f) kapsamında toplanma ve işlenmektedir. Elektronik ticari iletişim izni vermeniz halinde ise kişisel verileriniz Kanunun’un 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca “açık rızanıza” bağlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz Jotun iştirakleri ve kataloğun gönderilmesi için anlaşmalı olduğumuz ilgili firma ile paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Jotun’a iletmeniz durumunda, Jotun talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şunlardır;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kapıda Ödeme

Kapıda nakit, kredi kartı ödeme

Koşulsuz İade

14 gün içerisinde iade

Aynı Gün Kargo

Aynı gün kargo, hızlı teslimat

Taksitli Alışveriş

Tüm kartlara 9 taksit imkanı